2022-03-21 13:13:01

Dan različitih čarapa

Obilježili smo Svjetski dan osoba s Down sindromom. Šarenim čarapama željeli smo upozoriti na poteškoće osoba s Down sindromom i potaknuti učenike na poštivanje različitosti.

Pedagoginja

Marija Dinčec


Osnovna škola "Braća Radić" Martinska Ves